Return & Cancellation Policy

If Product/s are not delivered in new condition on time in accordance with the signed Sales Contract within 07 days from the agreed date, the customer shall have the right to reject the purchased goods and request a full refund of all advanced payments, to be made within 24 hours Monday to Friday (excluding weekends and public holidays)

Nếu Sản phẩm không được giao trong điều kiện mới đúng thời hạn theo Hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày đã thoả thuận, Bên A có quyền từ chối nhận hàng đã mua và yêu cầu Bên B hoàn trả lại toàn bộ các khoản tiền đã chi trả cho Bên B, Bên B phải thực hiện hoàn tiền trong vòng 24 giờ (trừ ngày lễ và thứ bảy, chủ nhật)